Obsah

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ


Výběrové řízení - oprava hřbitovní zdi Chožov -11/2016

1) Výzva k podání nabídky: zde ke stažení,zde ke stažení

2) Projektová dokumentace: zde ke stažení

3) Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 

Výběrové řízení - Chožov - chodník ,,sever" - 02/2015

1) Výzva k podání  nabídky: zde ke stažení

2) Smlouva o dílo s vítězným uchazečem: zde ke stažení

3) SOD - Nové schodiště ve svahu Chožov: zde ke stažení

 

Výběrové řízení  - technický dozor stavby                                                                  "Chožov, Mnich.Týnec, Třtěno - kanalizace a ČOV"

https://www.softender.cz/home/profil/3348733,

 

Vývěrové řízení - zhotovitel stavby                                                                    

"Chožov, Mnich.Týnec, Třtěno - kanalizace a ČOV"

 http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/431626.

 

 

Smlouva o dílo 1 . SčV, a.s. - 28.2.2014 pdf

Mandátní smlouva - TDS.pdf

 

Výběroví řízení - kompletní rekonstrukce střechy KD Třtěno  - 09/2017

zde ke stažení

Rozhodnutí o výsledku VŘ

 

Výběrové řízení - uzavření Smluv na věcné břemeno - "Kanaliazce a ČOV" - 10/2017

zde ke stažení