Obsah

Dějiny Mnichovského Týnce

Obec byla původně majetkem cisterciánského kláštera v Oseku, čímž se vysvětluje i její název. Prvně je uváděna v roce 1341. Po vyplenění kláštera husity ji roku 1421 zastavil císař Zikmund Lucemburský spolu s dalšími pěti vesnicemi katolíku Vlaškovic z Kladna, který mu za to v případě potřeby musel poskytnout sto koní na válečné účely. Obce se však zmocnilo město Louny a drželo ji do roku 1454, kdy mu ji odňal král Jiří z Poděbrad. V roce 1559 nacházíme obec jako součást panství Postoloprty. Po třicetileté válce, kdy vesnice jako součást panství Charvátce patřila Lobkovicům, byl Mnichovský Týnec téměř pustý. Během deseti let se však Kryštofu Ferdinandovi z Lobkovic obec opět podařilo dosídlit, převážně však německými obyvateli. Tento šlechtic také připojil vesnici k panství Libčeves. V roce 1714 tu byla postavena kaple sv. Václava. Dnešní novogotická kaplička pochází ovšem až ze 2. poloviny 19. století. Dnes je Mnichovský Týnec místní částí obce Chožov.