Obsah

Dějiny Třtěna

Název obce vznikl z přídavného jména "trstěný", čímž se zřejmě myslel rybník s hustým rákosím.

Pojmenování Třtěno procházelo v minulosti rozličnými obměnami, takže se v literatuře objevuje pod nazvy Křtěno, Trstěná nebo i Krondorf. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1228, kdy si abatyše kláštera sv. Jiří na Pražském hradě Anežka (svatořečená r. 1989) nechala potvrdit majetky ve Třtěně od svého bratra Přemysla Otakara I. Ve 14. a 15. století patřila čast obce pánům z Házmburku, od roku 1601 se stala součástí vršovického panství. To v letech 1663-1783 patřilo markrabatům z Baden-Baden. Bádenští se rozhodli Třtěno, stále ještě zpustošené po třicetileté válce obnovit. Za bádenských byly v obci postaveny i stávající barokní památky: zámaček s kaplí uvnitř, dnes ve zbědovaném stavu, a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722. Kaplička Panny Marie byla nákladam obce postavena roku 1870.

Severovýchodně od obce leží tzv. Bílé stráně s teplomilnou květenou, nalaziště zkamenělin mořských živočichů z období druhohor. Na polích v okolí obce se vyskytují české granáty. Dnes je Třtěno místní částí obce Chožov.
 


Vytvořeno: 27. 11. 2009
Poslední aktualizace: 9. 9. 2020 15:28
Autor: