Obsah

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídky na opravu parkoviště u paneláků v Chožově - 1/2022

Výzva - k podání nabídky - PARKOVIŠTĚ Chožov 1.pdf (347.02 kB)

Plánek parkoviště 1 (888.11 kB)

Plánek parkoviště.pdf (537.21 kB)

Parkoviště Chožov [zadání].xlsx (41.82 kB)

Výběrové řízení - oprava hřbitovní zdi Chožov - 11/2016

Výzva k podání nabídky

Zadavaci dokumentace.pdf

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky.pdf

Projektová dokumentace

PD - VÝKRESY.pdf

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

SMLOUVA O DÍLO.pdf

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Smlouva o dílo - podpis.pdf

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Dodatek č.1, 2 - podpis.pdf

Výběrové řízení - Chožov - chodník ,,sever" - 02/2015

Výzva k podání nabídky

Výzva - k podání nabídky - chodník Chožov sever.pdf

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem

Smlouva o dílo (1).pdf

SOD - Nové schodiště ve svahu Chožov

SOD - nové schodiště ve svahu Chožov.pdf

Výběrové řízení - zhotovitel stavby

Smlouva o dílo 1 . SčV, a.s. - 28.2.2014

"Chožov, Mnich.Týnec, Třtěno - kanalizace a ČOV"

Smlouva o dílo 1. SčV,a.s. - 28.2.2014.pdf

Mandátní smlouva - TDS

"Chožov, Mnich.Týnec, Třtěno - kanalizace a ČOV"

Mandátní smlouva - TDS.pdf

Výběrové řízení - kompletní rekonstrukce střechy KD Třtěno - 09/2017

KD Třtěno - oprava střechy

Rozhodnutí o výsledku VŘ

KD Třtěno - oprava střechy.pdf

Výběrové řízení - uzavření Smluv na věcné břemeno - "Kanaliazce a ČOV" - 10/2017

VŘ - smlouvy VB

VŘ - smlouvy VB.pdf

Pořízení kontejnerů a kontejnerového nosiče

Výzva ZD

Vyzva_ZD_Chozov1.doc

P1-P4 Přílohy

P1-P4_Prilohy.pdf

Příloha 5 - Vzorová kupní smlouva

Priloha 5 - Vzorova kupni smlouva (004).pdf

Dodatečné informace č.1

Dodatecne informace c1_s.pdf

NOVA - Technická specifikace Chožov

NOVA_Technická specifikace Chozov.xlsx

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Prodlouzeni lhuty pro podani nabidek.pdf

Třtěno - rekonstrukce chodníku

Výzva k podání nabíky - rekonstrukce chodníku Třtěno

Výzva k podání nabídky.pdf

Stránka