Obsah

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

 

 

Hodina práce (účtuje se každých započtatých 30 min.)

300,00 Kč

Fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4) 2,50 Kč
Paušál provozních nákladů (materiál, energie) 15,00 Kč
Ostatní poplatky dle skutečně vynaložených nákladů