Obsah

Ing. Ladislava Trefná


Role v org. struktuře

Zastupitelstvo - Předseda finančního výboru
Chožov 154, Chožov

Finanční výbor zastupitelstva - Předseda
Chožov 154, Chožov