Obsah

Oldřich Smrčka


Role v org. struktuře

Stavební komise - Člen komise

Kontrolní výbor zastupitelstva - Člen výboru
Chožov 154, Chožov